vaporization

vaporization
garavimas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Medžiagos fazinės būsenos virsmas iš kietosios arba skystosios būsenos į dujinę (garus). Kietosios medžiagos garavimas vadinamas sublimacija. Paprastai garavimu vadinamas garų susidarymas virš atviro skysčio paviršiaus, esant pastoviam slėgiui ir temperatūrai, žemesnei už nagrinėjamą slėgį atitinkančią virimo temperatūrą. Kylant temperatūrai, garavimas virsta virimu. atitikmenys: angl. evaporation; vaporization vok. Verdampfen, n; Verdampfung, f rus. испарение, n; парообразование, n pranc. formation de vapeur, f; vaporisation, f

Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas - Kauno technologijos universitetas. – Kaunas: Technologija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Vaporization — of an element or compound is a phase transition from the liquid phase to gas phase. There are two sorts of vaporization: evaporation and boiling. Evaporation is a phase transition from the liquid phase to gas phase that occurs at temperatures… …   Wikipedia

  • Vaporization — Vap o*ri*za tion, n. [Cf. F. vaporisation.] The act or process of vaporizing, or the state of being converted into vapor; the artificial formation of vapor; specifically, the conversion of water into steam, as in a steam boiler. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • vaporization — 1799, noun of action from VAPORIZE (Cf. vaporize). In same sense M.E. had vaporacioun (late 14c.) …   Etymology dictionary

  • vaporization — /vay peuhr euh zay sheuhn/, n. 1. the act of vaporizing. 2. the state of being vaporized. 3. the rapid change of water into steam, esp. in a boiler. 4. Med. a vapor therapy. [1790 1800; VAPOR + IZATION] * * * Conversion of a substance from the… …   Universalium

  • Vaporization — (Roget s Thesaurus) < N PARAG:Vaporization >N GRP: N 1 Sgm: N 1 vaporization vaporization volatilization Sgm: N 1 gasification gasification evaporation vaporation Sgm: N 1 distillation distillation cupellation cohabation| =>! s …   English dictionary for students

  • vaporization — garavimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Skysčio arba kietųjų kūnų virtimas garais laisvajame jų paviršiuje. atitikmenys: angl. evaporation; vaporization vok. Verdampfung, f rus. парообразование, n pranc. formation de …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • vaporization — garavimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Skysčio virtimas garais. atitikmenys: angl. evaporation; vaporization rus. испарение; парообразование …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • vaporization — garinimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. evaporation; vaporization vok. Aufdampfung, f; Verdampfen, n; Verdampfung, f rus. выпаривание, n; испарение, n; напыление, n pranc. évaporation, f; vaporisation, f …   Fizikos terminų žodynas

  • vaporization — garinimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Medžiagos veikimas sočiaisiais garais jos savybėms pakeisti. atitikmenys: angl. evapourization; vaporization vok. Abdampfung, f; Eindampfung, f; Verdampfung, f rus. выпаривание, n;… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • vaporization — garinimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Tirpalų koncentravimas, kai virinant išgarinamas tirpiklis. Tirpalai šildomi vandens garais, skysčiais, degimo produktais. atitikmenys: angl. evapourization; vaporization vok.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”